Álláshirdetés - Falugondnok munkakör betöltésére

Ozmánbük Község Önkormányzata
8998, Ozmánbük Ady E. u. 4.
Telefon-fax: 92/571-026

ÁLLÁSHIRDETÉS

Ozmánbük Község Önkormányzata Falugondnok munkakör betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyba munkatársat keres.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre szól
A próbaidő tartama három hónap.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Ozmánbük község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • A falugondnoki jármű vezetése
 • Óvodáskorúak napi szállítása
 • Közreműködés az étkeztetésben
 • Közfoglalkoztatottak napi munkájának megszervezése, operatív irányítása, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése
 • Gondoskodás az önkormányzathoz tartozó zöldterületek folyamatos karbantartásáról
 • A munkához használt gépek és eszközök folyamatos karbantartása, szükség esetén szakszervizbe szállítása
 • A gépekhez szükséges megfelelő üzemanyag beszerzése
 • Balesetmentes munkaterület biztosítása
 • Az önkormányzathoz tartozó épületek műszaki állapotának ellenőrzése, kisebb javítások elvégzése (faluház, orvosi rendelő, ravatalozó, buszmegállók)
 • A házi gondozóval együttműködve esetenkénti bevásárlás
 • A közvilágítás folyamatos ellenőrzése
 • Esetenkénti szórólapok, meghívók gyors kézbesítése
 • Önkormányzati rendezvények előkészítésében közreműködés

Elvárások:

 • Műszaki beállítottság
 • Önállóság
 • Megbízhatóság

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A kinevezés feltételei:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, a Kjt. 20. § (2) és (2c)-(2e) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek való megfelelés
 • B kategóriás jogosítvány
 • nyilatkozat a falugondnoki alapképzés elvégzésének vállalásáról
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

Benyújtandó iratok:

 • a jelentkező szakmai önéletrajza
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • érvényes vezetői engedély másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  nyilatkozatok (a falugondnoki képzés vállalásáról, a személyes adatok kezeléséről)

A jelentkezésnél előnyt jelent:

 • legalább 5 év gépjármű vezetői gyakorlat, utánfutó vezetői gyakorlat, helyismeret, hétvégi munkavégzés vállalása rendezvényeken


A benyújtás módja: 
E-mailben  Kovács Anikó polgármesternek az  ozmanbuk@ozmanbuk.hu címre vagy postai úton 8998 Ozmánbük, Ady utca 4. címre

További információt Kovács Anikó Livia polgármester nyújt, a +36 30 9605463-as telefonszámon.

Benyújtási határidő: 2021.március 31.

A munkakör 2021.május 1-től tölthető be.