Hegyi út felújítása - Magyar Falu Program

Ozmánbük Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,,Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése, felújítása- 2022" – Ozmánbük 025 hrsz. út felújítása- című pályázaton, melynek keretében út felújítására  8 196 312 Ft támogatásban részesült. A pályázati támogatás nagy segítséget jelentett településünk számára, mert Ozmánbük község kis lélekszámú település és sajnos azon községek közé tartozik, amelyek adóerő képessége  alacsony.

Az Ozmánbük 025 helyrajzi számú út a településen lévő szilárd burkolatú úthoz kapcsolódik és biztosítja a környező földterületek megközelíthetőségét valamint ezen út biztosítja a Vashegy elnevezésű zártkerti terület megközelítését is.
Jelen pályázat keretében megvalósult a 025 hrsz-ú út legrosszabb 430 méteres szakaszának felújítása. A felújítás során megtörtént a meglévő burkolat profilozása, hengerezése. Vízelvezető szegélyek beépítésével biztosított a csapadékvíz megfelelő elvezetése is.

Az elnyert támogatás egy hosszú idő fennálló problémát oldott meg, melyet önerőből nem sikerült volna megvalósítani.

Magyar Falu Program Magyarország Kormánya