Kiírás - Bursa Hungarica a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Ozmánbük Község Önkormányzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típusú pályázat) számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve az elbírálás rendjéről Ozmánbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott szabályzat szolgál. A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5. A beérkezett pályázatokat az önkormányzat bírálja el 2021. december 6-ig. A pályázattal kapcsolatban további részletes információt a Bagodi Közös Önkormányzati Hivatalban (Bagod, Kossuth u. 13.) kérhet.

Ozmánbük, 2021. október 04.

Kovács Anikó Livia

polgármester

Magyar Falu Program Magyarország Kormánya