Hirdetmény föld bérbeadásról

Hirdetmény föld bérbeadásról

Hirdetmény


Ozmánbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2019. számú képviselő-testületi határozata alapján a faluház mögötti (jelenleg műveletlen) területet bérbe kívánja adni.

A bérbeadás feltételeiről tájékoztatást Kovács Anikó polgármestertől személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
-06-30-9605463
-ozmanbuk@ozmanbuk.hu

A bérlési szándékot írásban a Kovács Anikó polgármesternek címezve a Bagodi Közös Önkormányzati Hivatalba, 8992 Bagod, Kossuth u.13-ra kell eljuttatni.

Határidő: 2019.04.01.


Kovács Anikó
polgármester sk.