Településképi arculati kézikönyv

Településképi arculati kézikönyv

2017. november 09.

Arculati kézikönyv és Településkép védelmi rendelet készítése – Tájékoztatás, lakossági fórum.

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Ozmánbük Község Önkormányzata – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – megkezdte a Településképi Arculati kézikönyv és a Településképi Rendelet készítését.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében 2017. december 31-ig településképi rendeletbe kell foglalni a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készíteni.

A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, partnereket, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában Ozmánbük Község Önkormányzata lakossági fórum és vetítéses előadás keretében tart előzetes tájékoztatást.

 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV:

A településképi arculati kézikönyv a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően készül a következők szerint:

 • szemléletformáló célt szolgál
 • a település teljes közigazgatási területére készül
 • meghatározza a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

 

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

A vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően készül a következők szerint:

 • település teljes közigazgatási területére készül.
 • megállapítja a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét
 • a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket,
 • a településképi követelményeket, amely lehet területi építészeti, egyedi építészeti és a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre (a továbbiakban együtt: reklámhordozók), továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény.
 • a helyi területi vagy egyedi védelemmel érintett területre és elemre vonatkozó településképi követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként egyaránt meghatározható.
 • a településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó településképi követelmény csak megengedő vagy tiltó követelményként határozható meg.

 

A településképi arculati kézikönyv összeállítása és véleményezése során számítunk a lakosság, a civilek és a partnerek aktív részvételére! Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot.

Javaslatokat, észrevételeket, véleményt lehet nyilvánítani:

 • szóban a lakossági fórumon (időpont: 2017. november 17., 17.30 órától), helyszín: Ozmánbük,Faluház nagyterem  (8998 Ozmánbük, Ady utca 4.),
 • elektronikus levélben a ozmanbuk@ozmanbuk.hu email címen lehet 2017. november 16. 12.00 óráig.

A véleményezési anyag a lenti hivatkozásra kattintva érhető el.

 

Véleményezési anyag

 

 

Ozmánbük Község Önkormányzata